KONTAKTY

ZIELONY NUMER

NUMERO VERDE

Bezpłatny numer jest aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.30 i odpowiada na wszelkie zapytania związane z produktami IODASE. (Numer ważny tylko we Włoszech).

OGÓLNY E-MAIL

info@iodase.com

USŁUGI KLIENTA

customer@iodase.com

INFORMACJE

IODASE jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rays S.p.A.